Christina Bengtsson

Att skriva med fokus

Christina Bengtsson är före detta skytt på elitnivå och idag verksam som föreläsare, skribent och officer i Försvarsmakten.

Efter en framgångsrik idrottskarriär kan Christina titulera sig världsmästare i skytte, i både lag och individuellt. 

Idag tipsar hon om hur du kan göra för att skriva mer fokuserat. Ordet lämnas över till Christina.

 

Fullt fokuserad är att vara fri från störande tankar på framtiden och på historien, fri från krav och oro. Inga om eller varför. Sinnet är fullt närvarande, och ingen begränsning av den egentliga förmågan existerar.

 

Att öka sin skärpa i ett specifikt tillfälle är så vi spontant tänker på fokus – full fokus för allra bästa resultat. Fokus i skrivprocessen handlar dock om såväl kort- som långsiktig prestationsinriktad fokus. Gemensamt för dessa båda är att tankar på framtid och historia betraktas som störande.

Detta bottnar sig i att vi intellektuella människor, till skillnad från våra föregångare med ett mindre utvecklat intellekt, har förmågan att i tanken leva i både historia, nutid och framtid. Förmågan att kunna fundera över varför det inte blev som önskat, hur det skall bli, eller oroa sig över att det inte skall bli, plockar vårt sinne ur den fokus vi behöver för att både fungera väl och kunna skriva så bra som vi egentligen kan.

 

I en skrivprocess begränsas ens potential ofta just på grund av funderingarna över om det man skriver är bra nog. Eller så drar sinnet iväg till drömmarnas horisont vilket inte har någon verkningskraft på det jobb som måste göras nu. Detta visar sig kanske som tydligast i uppstarten av en skrivprocess, av ett nytt kapitel eller efter en period av uppehåll. Att komma igång kan upplevas näst intill omöjligt just för att tanken lätt målar upp en oroande framtida bild av ofärdigt, odugligt material. Alternativt målas en framtida bild av en fantastisk slutprodukt, ett mästerverk i yttersta toppklass upp, som i stunden känns övermäktig – en målbild som snarare stjälper än hjälper.

Målet bör snarare vara att uppnå ett läge av ”kravlöst nu”, i vilket du fungerar och presterar precis så bra som du egentligen är – kort prestationsinriktad fokus utan tanke på slutprodukten.

 

Eftersom hjärnan, enkelt förklarat, endast kan fokusera på en sak i taget, nås det ”kravlösa nuet” enklast genom att i stunden byta fokus till något neutralt, ovidkommande i din omgivning. Det kan vara ett foto, en trudelutt eller ord på små lappar jag tipsar om i min bok. Något som slår ut de störande tankarna, om så bara för en kort sekund.

Kan du ta dig in i detta stadie kan du vid alla de tillfällen du är på väg in ett oroande, ältande eller distraherande mönster, faktiskt bryta denna trend och styra situationen i rätt riktning.

 

Det luriga med fokus är att önskan att hamna i detta ”kravlösa nu” kan bli ett krav i sig. Ofta tror vi att vi i ett fokuserat läge kan prestera ännu lite bättre än vad vi tidigare gjort. Att vi kan tömma våra reserver, maxa våra resurser och på så vis åstadkomma briljanta idéer, strålande formuleringar eller orka skriva fokuserat ytterligare ett antal timmar. Men så är inte fallet. Vi kan, i mentala situationer, inte prestera bättre än vad vi redan är.

Målet är snarare att få fram den inneboende kapacitet vi redan har. Varken mer eller mindre. När du skriver – sträva efter att klippa det starka bandet till önskan om full fokus för en stund, och låt sinnet få tillgång till ett annat tankemönster än det som oavbrutet jagar efter perfektionism och felfrihet. Det sänker kravet, får dig att lättare komma till att skriva och ger dig en bättre självkänsla över tid.

 

En behaglig del att förstå gällande fokus är nämligen att när hjärnan är sådär extremt fokuserad är den inte per automatik som mest kreativ. Du kan mycket väl lämna det fokuserade skrivandet en stund, och förlita dig på ditt kloka undermedvetna som inte blockeras av dina försök att vara kreativ, konkret och klyftig. Att gå ur och in i fokus på detta sätt är därmed en god strategi för komplexitet och djup i både text och historia.

 

Slutligen handlar fokus om tid. Otaliga möjligheter omkring oss har skapat föreställningen om att livet måste levas intensivt, och ont om tid till skrivande är en vardag för de allra flesta, såväl nya som etablerade författare, oavsett livssituation. Det är så mycket som måste göras under den tid vi har fått till förfogande, och så mycket att göra, innan vi kan göra det där vi egentligen vill. På detta vis splittras vårt fokus i tusen små måsten som inte för oss dit vi vill.

 

Ett sätt att vända på denna situation, är att istället för att skriva en att göra-lista, sätta dig ner och skriv en att inte-göra-lista. Med den frigör du dig från de störande tankarna som hakat sig fast vid allt det där som ”måste göras” och som tar såväl din tid som din fokus på skrivandet i anspråk. Först nu kan du utnyttja din disciplin, lättare gå in i och ur det ”kravlösa nuet” och i förlängningen lättare uppnå en långsiktig fokus.

http://volante.se/bocker/konsten-att-fokusera-109/

http://volante.se/bocker/konsten-att-fokusera-109/

 

Sammanfattningsvis fyra tips till skriv-fokus:

 

  • Finn något enkelt och neutralt i din omgivning, en bild, ett ord eller liknande som tar bort dina störande och oroande tankar på hur det ska gå, eller varför det inte blev som önskat.

 

  • Sträva efter den inneboende kapacitet du redan har istället för perfektionism och felfrihet. Lägg fokus på det jobb som ska göras nu och inte på slutprodukten eller på dina drömmars mål.

 

  • Våga lämna ett fokuserade skrivande ibland till förmån för ditt undermedvetna kreativa sinne som inte blockeras av medvetna tankar och försök till fokus.

 

  • Skapa tid till fokuserat skrivande genom att prioritera bort – skriv en att inte-göra-lista för att befria dig från alla störande tankar på allt det där som ”måste göras”.

 

Om du blir intresserad av Christina Bengtssons Konsten att fokusera: 10,9 finns den att köpa här.